FELANMÄLAN

Vid akuta fel som INTE kan vänta till nästkommande vardag! Ring vår jour på tel.nr. 0708-438303.
Akuta fel är t.ex. vattenläckage/översvämning, ingen värme, elavbrott (ej egen säkring/propp) och liknande

Övriga fel som inte är akuta lämans i nedståene formulär och vi behandlar dessa första vardagen efter din anmälan.