Som din lokala fastighetsförvaltare erbjuder vi hela eller delar av din tekniska och/eller ekonomiska förvaltning.

TEKNISK FÖRVALTNING

Boendeservice
Underhåll
Reparationer

Renhållning

Trädgårdsskötsel
Trappstädning

EKONOMISK FÖRVALTNING

Hyresavisering
Bokföring
Bokslut
Årsredovisning
Rådgivning
Inkassoverksamhet