Ekonomisk förvaltning

Som din lokala fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig hela eller delar av din ekonomiska förvaltning.

Ring oss på telefon: 0410-438 30

EKONOMISK FÖRVALTNING:

Hyresavisering
Bokföring
Bokslut
Årsredovisning
Rådgivning
Juridisk expertis
Inkassoverksamhet